Events / Only Shop

Fair / Campaign

ติดต่อสอบถาม

 099-782-0064

เวลาทำการ : ทุกวัน 11.00 - 20.00 . 

MBK Center ชั้น 7

animate JMA คืออะไร ?

ร้านอะนิเมทกรุงเทพ เป็นโปรเจคแรกของ JMA (Japan Manga Alliance Co.,Ltd.) เกิดจากการรวมตัวกันของ 4 บริษัทคือ Kadokawa Corp., Kodansha Ltd., ShueishaInc. และ ShogakukanInc. กับบริษัทอะนิเมท โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อโปรโมทมังงะและอะนิเมชั่นของญี่ปุ่น รวมถึงการสร้างแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นและการจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ในต่างประเทศ เช่น การละเมิดลิขสิทธิ์